وبلاگ

تازه های فناوری اطلاعات و مطالب آموزشی

وبلاگ

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.6.1 بروزرسانی شد.

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.6.1 بروزرسانی شد.

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا را بصورت متداول بروزرسانی کنید تا از آخرین امکانات نرم افزار بهرمند شوید.

 

نسخه: 4.3.6.1

تاریخ بروزرسانی: 1401/08/02

تغییرات:

- اضافه شدن امکان تعریف متن پیش فرض برای فیلد "نظرات مسئول فنی آزمایشگاه" فرم آزمایش بتن {فرم تنظیمات برنامه}
- اضافه شدن امکان تعیین نمایش یا عدم نمایش "محور" در گزارش چاپی شیت عمومی {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان تغییر واحد اندازه گیری نیروی اصلاحی در گزارش چاپی شیت عمومی {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن گزارش دفتر ثبت مشخصات نمونه های بتن
- اضافه شدن امکان افزودن آیتم "سایر" به مقاومت مشخصه بتن {فرم آزمایش بتن}
- بهینه سازی گزارش چاپی شیت نظام مهندسی اختصاصی استان فارس {فرم آزمایش بتن}
- بهینه سازی جستجوی آزمایش ها {فرم آزمایش بتن}
- رفع مشکل اعشار نیروی اصلاحی در گزارش چاپی شیت عمومی {فرم آزمایش بتن}
- رفع برخی از خطاهای نسخه قبلی

 

 

بروزرسانی فقط در حالت خرید پشتیبانی سالانه نرم افزار یا بسته بروزرسانی امکانپذیر می باشد.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 رای)

روز فناوری اطلاعات مبارک

روز فناوری اطلاعات مبارک

روز فناوری اطلاعات مبارک

 

روز فناوری اطلاعات مبارک


بیست و دوم تیرماه همزمان با سالروز تولد "محمد بن موسی خوارزمی" به عنوان "روز فناوری اطلاعات" نام گذاری شده است.

در سالهای اخیر به ویژه بعد از شروع پاندمی کرونا، همه ما نقش فناوری اطلاعات در بهبود کیفیت زندگی، کار و ارتباطات مان را بیشتر درک کرده ایم. IT به ما کمک کرد که با وجود فاصله و دوری از محل کار و اطرافیانمان بتوانیم موثرتر کار کرده و با هم در ارتباط باشیم.

این روز مبارک را به همه متخصصان و همکاران فعال و پیشرو در این صنعت به ویژه همکاران محترم شاغل در بخش IT تبریک عرض می کنیم و آرزوی موفقیت روزافزون همراه با شادی و سلامتی را برای این عزیزان آرزومندیم.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 رای)

نرم افزار مدیریت قراردادهای بیمه درمان پارسا به نسخه 2.0.0.7 بروزرسانی شد

نرم افزار مدیریت قراردادهای بیمه درمان پارسا به نسخه 2.0.0.7 بروزرسانی شد

 

نرم افزار مدیریت قراردادهای بیمه درمان پارسا را بصورت متداول بروزرسانی کنید تا از آخرین امکانات نرم افزار بهرمند شوید.

 

نرم افزار مدیریت قراردادهای بیمه درمان پارسا به نسخه 2.0.0.7 بروزرسانی شد

 

نسخه: 2.0.0.7

تاریخ بروزرسانی: 1401/01/26

 

تغییرات:

 

 - اضافه شدن امکان انتخاب نوع حق بیمه پایه {فرم بیمه شدگان خرید خدمت از شرکت های بیمه}

 - اضافه شدن امکان تعریف حق بیمه پایه افراد جدید به مشخصات شرکت بیمه طرف خرید خدمت {فرم تنظیمات و تعاریف برنامه}

 - اضافه شدن امکان کنترل شماره پرونده تکراری بر اساس بیمه طرف خرید خدمت

 - بازنویسی و بازطراحی فرم های مرتبط با بیمه شدگان خرید خدمت از شرکت های بیمه

- رفع برخی از خطاهای نسخه قبلی

 

بروزرسانی فقط در حالت خرید پشتیبانی سالانه نرم افزار امکانپذیر می باشد.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2 رای)

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.5.9 بروزرسانی شد.

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.5.9 بروزرسانی شد.

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا را بصورت متداول بروزرسانی کنید تا از آخرین امکانات نرم افزار بهرمند شوید.

 

نسخه: 4.3.5.9

تاریخ بروزرسانی: 1400/10/30

تغییرات:

 - اضافه شدن گزارش "آزمایش های انجام شده(شکست) نمونه های بتن" {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان فیلتر بر اساس شماره قرارداد {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان انتخاب واحد پیش فرض برای وزن مخصوص در تنظیمات برنامه {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان نمایش عیار بتن و رده بتن در شیت نظام مهندسی {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان انتخاب اضافه شدن "آدرس پروژه" به متن پیامک های ارسالی {فرم ارسال پیامک - نتیجه آزمایش}
- اضافه شدن امکان تعریف متن پیش فرض برای فیلد "توضیحات" فرم آزمایش کشش میلگرد {فرم تنظیمات برنامه}
- رفع برخی از خطاهای نسخه قبلی

 

 

بروزرسانی فقط در حالت خرید پشتیبانی سالانه نرم افزار یا بسته بروزرسانی امکانپذیر می باشد.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 رای)

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.5.8 بروزرسانی شد

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.5.8 بروزرسانی شد

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا را بصورت متداول بروزرسانی کنید تا از آخرین امکانات نرم افزار بهرمند شوید.

 

نسخه: 4.3.5.8

تاریخ بروزرسانی: 1400/05/13

تغییرات:

- اضافه شدن امکان ویرایش عناوین مقاومت مشخصه بتن برای محل نمونه گیری {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان ویرایش طراحی گزارش نامه ارجاع {فرم قرارداد بتن}
- اضافه شدن امکان "شرکت متقاضی" {فرم آزمایش کشش میلگرد}
- اضافه شدن امکان آزمایش و گزارش شیت کشش میلگرد - اختصاصی استان فارس
- اضافه شدن امکان گزارش "نتایج شکست" {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان انتخاب چاپ سه صفحه ای {فرم قرارداد بتن}
- اضافه شدن امکان تعیین "نمونه آگاهی" در لیست نمونه های شکست و نمایش آن در گزارش آزمایش مقاومت فشاری بتن {فرم آزمایش بتن}
- بهینه سازی ثبت درآمد ها {فرم صندوق}
- رفع برخی از خطاهای نسخه قبلی

 

 

بروزرسانی فقط در حالت خرید پشتیبانی سالانه نرم افزار یا بسته بروزرسانی امکانپذیر می باشد.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 رای)

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.5.6 بروزرسانی شد

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.5.6 بروزرسانی شد

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا را بصورت متداول بروزرسانی کنید تا از آخرین امکانات نرم افزار بهرمند شوید.

 

نسخه: 4.3.5.6

تاریخ بروزرسانی: 1400/01/13

تغییرات:

- اضافه شدن امکان تغییر تبصرهای چند ماده از قرارداد بتن {فرم تنظیمات برنامه}
- اضافه شدن امکان "دریافت و پرداخت های چند بخشی" {فرم قرارداد بتن}
- اضافه شدن امکان "همکاری در فروش" {فرم قرارداد بتن}
- اضافه شدن امکان ثبت "متراژ زیر بنا" {فرم قرارداد بتن}
- اضافه شدن امکان ثبت "شماره تراک میکسر حامل بتن" {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان نمایش "متراژ زیر بنا" و "شماره تراک میکسر حامل بتن" و "شرایط جوی" و "استاندارد آزمایش" در گزارش چاپی شیت نظام مهندسی اختصاصی استان زنجان {فرم آزمایش
بتن}
- اضافه شدن امکان نمایش نوع بار نهایی در 3 حالت "نیروی کل" و "نیروی اصلاحی" و "هر دو" در گزارش چاپی شیت نظام مهندسی اختصاصی استان زنجان {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان ثبت و انتخاب "شمع بتن" به مقاومت مشخصه بتن و امکان نمایش در گزارشات {فرم قرارداد بتن} {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن گزارش "پرداخت سهم معرف(همکاری در فروش) قراردادهای بتن" {فرم قرارداد بتن}
- اضافه شدن گزارش "محاسبه متراژ انجام شده قراردادهای بتن" {فرم قرارداد بتن}
- بهینه سازی گزارش "چاپ نمونه گیری و برچسب" {فرم تهیه لیست نمونه گیری روزانه بتن}
- اضافه شدن امکان ثبت اتوماتیک تیک وضعیت چاپ و سن چاپ، شیت نظام مهندسی {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان ثبت کد رهگیری نظام مهندسی {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان تفکیک سطرهای ستون های "ابعاد، وزن و نیرو" به ازای سن نمونه {گزارش شکست نمونه ها}
- بهینه سازی گزارش چاپی شیت نظام مهندسی اختصاصی استان زنجان {فرم آزمایش بتن}
- ارتقاء نسخه لیسانس نرم افزار
- اضافه شدن امکان ثبت عیار بتن {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان انتخاب محاسبه / عدم محاسبه مالیات بر ارزش افزوده {همه قراردادها}
- رفع مشکل عدم بروزرسانی مقادیر مقاومت مشخصه بتن در نتایج آزمایش های از قبل ثبت شده، هنگام ویرایش قرارداد بتن {فرم قرارداد بتن}
- اضافه شدن امکان انتخاب نمایش یا عدم نمایش محل امضاء مسئول فنی {فرم قرارداد بتن}
- اضافه شدن امکان انتخاب نمایش یا عدم نمایش ابعاد(طول/عرض/ارتفاع) در گزارش آزمایش مقاومت فشاری بتن {فرم آزمایش بتن}
- بازطراحی گزارش چاپی شیت نظام مهندسی اختصاصی استان زنجان بر اساس شیوه نامه جدید انجام آزمایش های بتن {فرم آزمایش بتن}
- بهینه سازی چیدمان فیلدها {فرم قرارداد بتن}
- رفع مشکل عدم نمایش چک(ها) قرارداد در گزارش چاپ قرارداد بتن {فرم قرارداد بتن}
- اضافه شدن امکان ارسال پیامک پیگیری نتیجه آزمایش {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان نمایش همزمان لوگو نظام مهندسی و استاندارد در گزارش آزمایش مقاومت فشاری بتن {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان نمایش نوع بار نهایی در 3 حالت "نیروی کل" و "نیروی اصلاحی" و "هر دو" در گزارش آزمایش مقاومت فشاری بتن {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان ارسال پیامک نتیجه آزمایش بتن به مجری {ارسال پیام کوتاه - نتیجه آزمایش}
- اضافه شدن امکان کنترل عدم حذف سطرهایی که با سطر(ها) فرم های دیگر مرتبط هستند.
- تغییر فرمت نام فایل پشتیبان {فرم تهیه نسخه پشتیبان}
- اضافه شدن امکان چاپ برچسب اختیاری با طراحی جدید {فرم تهیه لیست نمونه گیری روزانه بتن}
- اضافه شدن امکان تغییر پس زمینه نامه های صادره در اندازه های A4 و A5 {فرم ثبت صادره}
- اضافه شدن امکان تعریف گزینه های طول، عرض و ارتفاع نمونه در اطلاعات پایه {فرم اطلاعات پایه - آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان نمایش توضیحات در شیت چاپی در گزارش آزمایش مقاومت فشاری بتن {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان مشاهده سن چاپ شده، در کنار وضعیت چاپ {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان ویرایش "کد مشتری" {فرم مشتریان / کارفرمایان}
- اضافه شدن امکان انتخاب نمایش نو بارنهایی(نیروی کل) در گزارش آزمایش مقاومت فشاری بتن {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان نمایش "آدرس پروژه" در کنار نام "کارفرما" هنگام انتخاب آزمایش {فرم آزمایش بتن}
- بهینه سازی ارسال پیامک {ارسال پیام کوتاه انبوه (عادی)} {ارسال پیام کوتاه - نتیجه آزمایش}
- رفع مشکل عدم نمایش نام آزمایشگاه در شیت چاپی در گزارش آزمایش مقاومت فشاری بتن {فرم آزمایش بتن}
- رفع برخی از خطاهای نسخه قبلی

 

بروزرسانی فقط در حالت خرید پشتیبانی سالانه نرم افزار یا بسته بروزرسانی امکانپذیر می باشد.

 

هک وای‌فای ۱۰۰ درصد تضمینی

هک وای‌فای ۱۰۰ درصد تضمینی

محققان امنیتی چندین آسیب‌پذیری مدیریت کلید را در هسته‌ی پروتکل WPA2 کشف کردند که به مهاجمان امکان هک شبکه‌ی WiFi و دزدیدن اتصالات اینترنت را می‌دهد. از آنجایی که این نقاط ضعف در خود استاندارد وجود دارند و در پیاده‌سازی و یا یک محصول واحد نیستند، پس هر پیاده‌سازی صحیحی از WPA2 را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. تاثیرات استفاده از این آسیب‌پذیری‌ها رمزگشایی، بازبخش بسته، ربودن اتصال TCP و تزریق محتوای HTTP می‌باشد. برای رفع این آسیب‌پذیری‌ها باید منتظر به‌روزرسانی‌هایی برای دستگاه‌های خود باشید.

فرق Hashing و Encrypting در چیست؟

فرق Hashing و Encrypting در چیست؟

Hashing و Encrypting دو کلمه هستند که اغلب به صورت اشتباه به جای هم استفاده می‌شوند. آیا شما فرق بین شان و شرایطی که باید از آن‌ها استفاده کنید را می‌دانید؟

فناوری پارسا
SSL
زرین پال
logo-samandehi