وبلاگ

تازه های فناوری اطلاعات و مطالب آموزشی

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.6.2 بروزرسانی شد.

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا را بصورت متداول بروزرسانی کنید تا از آخرین امکانات نرم افزار بهرمند شوید.

 

نسخه: 4.3.6.2

تاریخ بروزرسانی: 1402/04/05

تغییرات:

 - اضافه شدن آزمایش مغزه گیری بتن مطابق با استاندارد "ایران 12306"
- اضافه شدن نوع ترک به گزارش چاپی شیت عمومی {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان تعیین نمایش یا عدم نمایش "نوع ترک" در گزارش چاپی شیت عمومی {فرم تنظیمات برنامه}
- اضافه شدن کد رهگیری به فرم و گزارش قرارداد پلی استایرن {فرم قرارداد بتن}
- اضافه شدن کد رهگیری به فرم و گزارش قرارداد پلی استایرن {فرم قرارداد جوش}
- اضافه شدن کد رهگیری به فرم و گزارش قرارداد پلی استایرن {فرم قرارداد کشش میلگرد}
- اضافه شدن کد رهگیری به فرم و گزارش قرارداد پلی استایرن {فرم قرارداد برق}
- اضافه شدن کد رهگیری به فرم و گزارش قرارداد پلی استایرن {فرم قرارداد پلی استایرن}
- اضافه شدن نمایش شماره جک در گزارش دفتر ثبت مشخصات نمونه های بتن {گزارش دفتر ثبت مشخصات نمونه های بتن}
- اضافه شدن امکان نمایش لوگوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در گزارش چاپی شیت عمومی {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان ثبت شماره میکسر به ازاری هر قالب نمونه جهت استفاده در نمونه برداری مرکب {فرم آزمایش های انجام شده(شکست) نمونه های بتن}
- اضافه شدن امکان تعیین نمایش یا عدم نمایش "وضعیت مطابقت نتایج آزمون" در گزارش چاپی شیت عمومی {فرم تنظیمات برنامه}
- اضافه شدن امکان تعیین وضعیت مطابقت نتایج آزمون توسط نظر مسئول فنی آزمایشگاه در گزارش چاپی شیت عمومی {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان تعیین نمایش یا عدم نمایش "وضعیت نتایج استوانه ای" در گزارش چاپی شیت عمومی {فرم تنظیمات برنامه}
- اضافه شدن امکان نمایش وضعیت برای نتایج استوانه ای در فرم های آزمایش بتن و آزمایش های انجام شده(شکست) نمونه های بتن و گزارش چاپی شیت عمومی {فرم آزمایش بتن}
- باز طراحی گزارش چاپی شیت عمومی مطابق با استاندارد "ایران 1608-3" {فرم آزمایش بتن}
- باز طراحی گزارش چاپی شیت عمومی مطابق با استاندارد "ایران 3132" {فرم آزمایش کشش میلگرد}
- رفع مشکل عدم نمایش لیست چک ها در گزارش قرارداد برق {فرم قرارداد برق}
- رفع مشکل عدم نمایش لیست چک ها در گزارش قرارداد پلی استایرن {فرم قرارداد پلی استایرن}
- رفع مشکل ذخیره نشدن تغییرات قرارداد {فرم قرارداد بتن}
- رفع مشکل خطا در ارسال مشخصات آزمایش به سایت {فرم آزمایش بتن}
- رفع مشکل عدم نمایش آدرس کارفرما در قرارداد چاپی بتن {فرم قرارداد بتن}
- رفع برخی از خطاهای نسخه قبلی

 

 

بروزرسانی فقط در حالت خرید پشتیبانی سالانه نرم افزار یا بسته بروزرسانی امکانپذیر می باشد.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3 رای)

ما را همراهی کنید

تخفیف داریم !!!

همیشه اولین نفر با خبر شوید
تخفیف های ما را در ایمیل خود دریافت کنید
فناوری پارسا
logo-samandehi