وبلاگ

تازه های فناوری اطلاعات و مطالب آموزشی

اخبار فناوری پارسا

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.5.6 بروزرسانی شد

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.5.6 بروزرسانی شد

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا را بصورت متداول بروزرسانی کنید تا از آخرین امکانات نرم افزار بهرمند شوید.

 

نسخه: 4.3.5.6

تاریخ بروزرسانی: 1400/01/13

تغییرات:

- اضافه شدن امکان تغییر تبصرهای چند ماده از قرارداد بتن {فرم تنظیمات برنامه}
- اضافه شدن امکان "دریافت و پرداخت های چند بخشی" {فرم قرارداد بتن}
- اضافه شدن امکان "همکاری در فروش" {فرم قرارداد بتن}
- اضافه شدن امکان ثبت "متراژ زیر بنا" {فرم قرارداد بتن}
- اضافه شدن امکان ثبت "شماره تراک میکسر حامل بتن" {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان نمایش "متراژ زیر بنا" و "شماره تراک میکسر حامل بتن" و "شرایط جوی" و "استاندارد آزمایش" در گزارش چاپی شیت نظام مهندسی اختصاصی استان زنجان {فرم آزمایش
بتن}
- اضافه شدن امکان نمایش نوع بار نهایی در 3 حالت "نیروی کل" و "نیروی اصلاحی" و "هر دو" در گزارش چاپی شیت نظام مهندسی اختصاصی استان زنجان {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان ثبت و انتخاب "شمع بتن" به مقاومت مشخصه بتن و امکان نمایش در گزارشات {فرم قرارداد بتن} {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن گزارش "پرداخت سهم معرف(همکاری در فروش) قراردادهای بتن" {فرم قرارداد بتن}
- اضافه شدن گزارش "محاسبه متراژ انجام شده قراردادهای بتن" {فرم قرارداد بتن}
- بهینه سازی گزارش "چاپ نمونه گیری و برچسب" {فرم تهیه لیست نمونه گیری روزانه بتن}
- اضافه شدن امکان ثبت اتوماتیک تیک وضعیت چاپ و سن چاپ، شیت نظام مهندسی {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان ثبت کد رهگیری نظام مهندسی {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان تفکیک سطرهای ستون های "ابعاد، وزن و نیرو" به ازای سن نمونه {گزارش شکست نمونه ها}
- بهینه سازی گزارش چاپی شیت نظام مهندسی اختصاصی استان زنجان {فرم آزمایش بتن}
- ارتقاء نسخه لیسانس نرم افزار
- اضافه شدن امکان ثبت عیار بتن {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان انتخاب محاسبه / عدم محاسبه مالیات بر ارزش افزوده {همه قراردادها}
- رفع مشکل عدم بروزرسانی مقادیر مقاومت مشخصه بتن در نتایج آزمایش های از قبل ثبت شده، هنگام ویرایش قرارداد بتن {فرم قرارداد بتن}
- اضافه شدن امکان انتخاب نمایش یا عدم نمایش محل امضاء مسئول فنی {فرم قرارداد بتن}
- اضافه شدن امکان انتخاب نمایش یا عدم نمایش ابعاد(طول/عرض/ارتفاع) در گزارش آزمایش مقاومت فشاری بتن {فرم آزمایش بتن}
- بازطراحی گزارش چاپی شیت نظام مهندسی اختصاصی استان زنجان بر اساس شیوه نامه جدید انجام آزمایش های بتن {فرم آزمایش بتن}
- بهینه سازی چیدمان فیلدها {فرم قرارداد بتن}
- رفع مشکل عدم نمایش چک(ها) قرارداد در گزارش چاپ قرارداد بتن {فرم قرارداد بتن}
- اضافه شدن امکان ارسال پیامک پیگیری نتیجه آزمایش {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان نمایش همزمان لوگو نظام مهندسی و استاندارد در گزارش آزمایش مقاومت فشاری بتن {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان نمایش نوع بار نهایی در 3 حالت "نیروی کل" و "نیروی اصلاحی" و "هر دو" در گزارش آزمایش مقاومت فشاری بتن {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان ارسال پیامک نتیجه آزمایش بتن به مجری {ارسال پیام کوتاه - نتیجه آزمایش}
- اضافه شدن امکان کنترل عدم حذف سطرهایی که با سطر(ها) فرم های دیگر مرتبط هستند.
- تغییر فرمت نام فایل پشتیبان {فرم تهیه نسخه پشتیبان}
- اضافه شدن امکان چاپ برچسب اختیاری با طراحی جدید {فرم تهیه لیست نمونه گیری روزانه بتن}
- اضافه شدن امکان تغییر پس زمینه نامه های صادره در اندازه های A4 و A5 {فرم ثبت صادره}
- اضافه شدن امکان تعریف گزینه های طول، عرض و ارتفاع نمونه در اطلاعات پایه {فرم اطلاعات پایه - آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان نمایش توضیحات در شیت چاپی در گزارش آزمایش مقاومت فشاری بتن {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان مشاهده سن چاپ شده، در کنار وضعیت چاپ {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان ویرایش "کد مشتری" {فرم مشتریان / کارفرمایان}
- اضافه شدن امکان انتخاب نمایش نو بارنهایی(نیروی کل) در گزارش آزمایش مقاومت فشاری بتن {فرم آزمایش بتن}
- اضافه شدن امکان نمایش "آدرس پروژه" در کنار نام "کارفرما" هنگام انتخاب آزمایش {فرم آزمایش بتن}
- بهینه سازی ارسال پیامک {ارسال پیام کوتاه انبوه (عادی)} {ارسال پیام کوتاه - نتیجه آزمایش}
- رفع مشکل عدم نمایش نام آزمایشگاه در شیت چاپی در گزارش آزمایش مقاومت فشاری بتن {فرم آزمایش بتن}
- رفع برخی از خطاهای نسخه قبلی

 

بروزرسانی فقط در حالت خرید پشتیبانی سالانه نرم افزار یا بسته بروزرسانی امکانپذیر می باشد.

 

بازطراحی گزارش اختصاصی نتایج آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن برای آزمایشگاههای استان زنجان

بازطراحی گزارش اختصاصی نتایج آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن برای آزمایشگاههای استان زنجان

پیرو شیوه نامه جدید سازمان نظام مهندسی استان زنجان برای آزمایشگاههای این استان مبنی بر یکپارچه شدن فرمت گزارش نتایج آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن، تغییرات لازم در نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا اعمال گردید. و از نسخه 4.3.5.3 برای آزمایشگاههای این استان قابل دسترسی می باشد. آزمایشگاههایی که نسخه نرم افزار آنها پایینتر از نسخه 4.3.5.3 می باشد جهت بروزرسانی با واحد پشتیبانی نرم افزار تماس حاصل نمایند.

 

بازطراحی گزارش اختصاصی نتایج آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن برای آزمایشگاههای استان زنجان 

 

نرم افزار مدیریت قراردادهای بیمه درمان پارسا به نسخه 2.0.0.4 بروزرسانی شد

نرم افزار مدیریت قراردادهای بیمه درمان پارسا به نسخه 2.0.0.4 بروزرسانی شد

 

نرم افزار مدیریت قراردادهای بیمه درمان پارسا را بصورت متداول بروزرسانی کنید تا از آخرین امکانات نرم افزار بهرمند شوید.

 

نرم افزار مدیریت قراردادهای بیمه درمان پارسا به نسخه 2.0.0.4 بروزرسانی شد

 

نسخه: 2.0.0.4

تاریخ بروزرسانی: 1399/03/31

 

تغییرات:

- اضافه شدن فرم استعلام جهت محاسبه حق بیمه پایه مراجعه کنندگان

- اضافه شدن امکان تنظیم درصد محاسبه حق بیمه پایه بر اساس سنین مختلف {فرم تنظیم و تعاریف پایه >>> شرکت بیمه طرف خرید خدمت}

- اضافه شدن امکان نمایش قرارداد بیمه گزارانی که هیچ پرداخت مالی نداشته اند، در گزارش چاپی {گزارش مالی خرید خدمت}

- اضافه شدن ستون "شماره همراه" به گزارش چاپی و خروجی اکسل {گزارش قراردادهای خرید خدمت}

- اضافه شدن گزینه تاریخ ثبت {همه فرم ها}

- تغییر محاسبات حق بیمه پایه بر اساس سن {فرم بیمه شدگان خرید خدمت از شرکت های بیمه >>> ثبت بیمه گذار}

- رفع مشکل مبلغ بدهی در قرارداد {فرم بیمه شدگان خرید خدمت از شرکت های بیمه}

- رفع برخی از خطاهای نسخه قبلی

 

بروزرسانی فقط در حالت خرید پشتیبانی سالانه نرم افزار امکانپذیر می باشد.

 

انتشار نسخه جدید وب سایت فناوری پارسا

انتشار نسخه جدید وب سایت فناوری پارسا

واحد طراحی وب فناوری پارسا با هدف افزایش رضایتمندی کاربران و توسعه بازار، نسخه جدید "وب سایت شرکت فناوری پارسا" خود را با افزایش ویژگی های رابط کاربری رونمایی کرد. این نسخه، بصورت واکنش گرا (Responsive) و با قابلیت فراخوانی ویژه بر روی انواع موبایل و تبلت طراحی و پیاده سازی شده است.

 

در نسخه جدید علاوه بر طراحی جذاب و کاربرپسند، کاربران می توانند اطلاعات مربوط به محصولات و خدمات موردنیاز خود را مشاهده و مطالب مرتبط را به راحتی پیدا کنند.

همچنین به تدریج سبد محصولات و خدمات وب سایت افزایش پیدا خواهد کرد و در حوزه های بازاریابی دیجیتال، بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو ( سئو SEOطراحی وب سایت اختصاصی، تولید و توسعه نرم افزارهای سفارشی، ثبت دامنه، انتقال دامنه، فروش هاست لینوکس ایران و هاست ویندوز ایران، فروش آنتی ویروس و ... فعالیت بیشتری انجام خواهد شد.

انتشار نسخه جدید وب سایت گروه مهندسی پارسا آی تی

سال نو مبارک

سال نو مبارک

سال نو مبارک

 

مشتریان عزیز، ارائه خدمات در سال 98 به شما عزیزان، باعث افتخار ما بوده است. شرکت فناوری پارسا سالی پر از سلامتی، آرامش و شادی برای شما آرزومند است.

ان‌شالله با کمک هم و با در خانه ماندن، بر کرونا غلبه می کنیم و با قدرت بیشتر فعالیت‌هایمان را در سال جدید از سر می‌گیریم.

 

رونمایی از نسخه جدید فروشگاه شارژ و خدمات آنلاین پارسا آی تی

رونمایی از نسخه جدید فروشگاه شارژ و خدمات آنلاین پارسا آی تی

گروه مهندسی پارسا آی تی با هدف افزایش رضایتمندی کاربران، نسخه جدید "فروشگاه شارژ و خدمات آنلاین" خود را با افزایش ویژگی های رابط کاربری رونمایی کرد. این نسخه از فروشگاه، بصورت واکنش گرا (Responsive) و با قابلیت فراخوانی ویژه بر روی انواع موبایل و تبلت طراحی و پیاده سازی شده است.

 

در نسخه جدید فروشگاه شارژ و خدمات آنلاین پارسا آی تی علاوه بر طراحی جذاب و کاربرپسند، کاربران می توانند:

سیم کارت های اعتباری خود را(همراه اول، ایرانسل، رایتل) به دو صورت شارژ مستقیم و کارت شارژ، شارژ نمایند.
همچنین امکان خرید بسته اینترنت برای سیم کارتهای همراه اول، ایرانسل، رایتل بصورت روزانه، ساعتی، ماهیانه فراهم شده است.
پرداخت آنلاین انواع قبض مانند آب، برق، گاز، تلفن و سیم کارت دائمی نیز ممکن شده است.

فروشگاه شارژ و خدمات آنلاین پارسا آی تی

فروشگاه شارژ و خدمات آنلاین پارسا آی تی

 

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.5.0 بروزرسانی شد

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.5.0 بروزرسانی شد

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا را بصورت متداول بروزرسانی کنید تا از آخرین امکانات نرم افزار بهرمند شوید.

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.5.0 بروزرسانی شد

 

نسخه: 4.3.5.0

تاریخ بروزرسانی: 1398/09/20

تغییرات:
- رفع مشکل عدم بروزرسانی موجودی صندوق پس از تغییرات در قراردادها و چک های قراردادها {فرم صندوق}

- تغییر روش ارسال پیامک با سامانه پیامکی از "باشگاه مشتریان" به "ارسال سریع در قالب" {ارسال پیام کوتاه - نتیجه آزمایش}

- تغییر روش ارسال پیامک با سامانه پیامکی از "ارسال انبوه عادی" به "ارسال انبوه سریع" {ارسال پیام کوتاه انبوه (عادی)}

- اضافه شده امکان انتخاب 3 نتیجه آزمایش برای سن 28 روزه {ارسال پیام کوتاه - نتیجه آزمایش}

- امکان نمایش نام "مدیرعامل" و "مسول فنی" در گزارش چاپی شیت نظام مهندسی اختصاصی استان قم {فرم آزمایش بتن}

- امکان افزودن شماره نمونه {فرم آزمایش های انجام شده(شکست) نمونه های بتن}

- تغییر "شماره نمونه" به "شماره سری نمونه" {فرم آزمایش بتن}

- رفع برخی از خطاهای نسخه قبلی

 

بروزرسانی فقط در حالت خرید پشتیبانی سالانه نرم افزار یا بسته بروزرسانی امکانپذیر می باشد.

رفع مشکل عدم ارسال پیامک

رفع مشکل عدم ارسال پیامک

قابل توجه مشتریان گرامی سامانه پیامکی، مشکل عدم ارسال پیامک که به یکباره توسط اپراتورها ایجاد شده بود با راهکار جایگزینی(ماژول تحویل پیامک به خطوط مسدودی) برای مشتریانی که از طریق نرم افزارهای اختصاصی خود اقدام به ارسال پیامک به بلک لیست می کردند رفع گردید.

لطفا جهت استفاده از این امکان با پشتیبانی سامانه پیامکی تماس حاصل نمایید.

هاست سایت خود را به سرور داخل ایران منتقل کنید

هاست سایت خود را به سرور داخل ایران منتقل کنید

به اطلاع کاربران گرامی میرساند، در زمان اختلال اینترنت بین المللی، سایت شما در میزبانی پارسا آی تی در ایران در دسترس کاربرانتان قرار دارد.

هاست سایت خود را به سرور داخل ایران منتقل کنید

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.2.0 بروزرسانی شد

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.2.0 بروزرسانی شد

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا را بصورت متداول بروزرسانی کنید تا از آخرین امکانات نرم افزار بهرمند شوید.

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.2.0 بروزرسانی شد

 

نسخه: 4.3.2.0

تاریخ بروزرسانی: 1398/04/26

تغییرات:

- تغییر فرمت ورودی شماره قرارداد بتن {فرم قرارداد بتن}

- امکان انتخاب "نوع مقاومت نهایی بتن" جهت ارسال پیامکی نتایج آزمایش بتن {فرم ارسال پیام کوتاه - نتیجه آزمایش}

- امکان ثبت "شماره و تاریخ، نامه شهرداری" و نمایش آن در چاپ قرارداد بتن {فرم قرارداد بتن}

- امکان ثبت نامه های صادره از آزمایشگاه و چاپ آنها {فرم نامه صادره}

- امکان ثبت نامه های وارده به آزمایشگاه {فرم نامه وارده}

- امکان تغییر شماره پرسنلی {فرم ثبت پرسنل}

- اضافه شده امکان "گزارش وضعیت قراردادهای بتن" با خروجی Excel {گزارشات بتن}

- اضافه شدن امکان آلارم "بتن: شکست های انجام نشده (قبل از امروز)" {فرم اصلی}

- اضافه شدن امکان تغییر عنوان استاندارد در گزارش آزمایش مقاومت فشاری بتن {فرم آزمایش بتن}

- اضافه شدن امکان تغییر عنوان گزارش در گزارش آزمایش مقاومت فشاری بتن {فرم آزمایش بتن}

- اضافه شدن امکان تغییر عنوان قرارداد در گزارش چاپی قرارداد بتن {فرم قرارداد بتن}

- اضافه شدن امکان انتخاب چاپ تک صفحه ای {فرم قرارداد بتن}

- رفع برخی از خطاهای نسخه قبلی

 

بروزرسانی فقط در حالت خرید پشتیبانی سالانه نرم افزار یا بسته بروزرسانی امکانپذیر می باشد.

فناوری پارسا
logo-samandehi
سداد