نرم افزار گریدینگ شغلی سیمرغ: طبقه‌بندی دقیق و هوشمندانه مشاغل بر اساس مدل G20

نرم افزار

گریدینگ شغلی و تجزیه تحلیل شغل سیمرغ

نرم افزار گریدینگ شغلی و تجزیه تحلیل شغل سیمرغ، ابزاری هوشمند برای گریدینگ شغلی بر مبنای G20 طبق مدل 34000 در اختیار شما قرار میدهد. با این نرم افزار عوامل 20 گانه گریدینگ شغلی را از جهت پیچیدگی و فراوانی بسنجید و گرید بندی کنید.

نرم افزار گریدینگ شغلی سیمرغ: طبقه‌بندی دقیق و هوشمندانه مشاغل بر اساس مدل G20
این نرم افزار صرفا ابزار محاسباتی نبوده و منطق حاکم بر سوالات هوشمند در تعیین امتیاز هر عامل محتوایی ارزشمند و دانشی به آن بخشیده است. برخورداری از محتوای دانشی و ماتریس مقایسه عوامل، جزو ویژگی های انحصاری این نرم افزار می باشد که آن را به محصولی بی رقیب و کاملا تخصصی تبدیل کرده است. همچنین در این نرم افزار به تجزیه تحلیل شغل و شرح شغل بر اساس مدل های استاندارد پرداخته میشود.
ویژگی های نرم افزار گریدینگ شغلی سیمرغ
G20- JES
مشاغل سازمان را بر مبنای مدل G20 گریدبندی کنید.
دقت
از عدم خطا در محاسبات و انطباق کامل با منطق مدل 34000 اطمینان داشته باشید.
انعطاف
با تکیه بر انعطاف سیستم، طراحی سوالات را برای سنجش فراوانی و پیچیدگی نسبت به سازمان خود سفارشی کنید.
امکانات نرم افزار گریدینگ شغلی سیمرغ
 • طراحی فرم سوالات و تعیین انواع الگو در نوع سوال
 • تعیین عوامل امتیاز آور
 • تعیین منطق امتیازات
 • عدم محدودیت در گریدها و امتیازها
 • امکان تعریف شغل های مشابه
 • پیشنهاد هوشمند در تعیین پیچیدگی و فراوانی
 • تعریف شرح شغل
 • تعریف بانک شایستگی
 • امکان تعیین مجموعه عوامل
 • تعریف ماتریس ارتباطات
 • تعیین انواع ارتباطات عوامل در ماتریس ارتباطات
 • گزارش گریدینگ مشاغل
 • تفکیک گرید شغلی مصوب و سیستمی
 • ارائه سه پیشنهاد مانع از انحراف در هر عامل
 • ارتباط یکپارچه با مدل 4P

شرکت مشاوران راهکار فناوری پارسا، افتخار نمایندگی فروش و آموزش محصولات شرکت سیستم های منابع انسانی سیمرغ را دارد.

فناوری پارسا
logo-samandehi