مشتریان

مشتریان عزیزی که به فناوری پارسا اعتماد کرده‌اند

شرکت تجهیزکاران رایکا
سالن زیبایی ماهتیسا
شرکت پردازشگر قزوین
شرکت خاک و سازه خاورمیانه
شرکت استیل پوشان البرز
شرکت پردیس تجارت کوروش
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رحیمیان
شرکت ویرا قطعه گستر البرز
هیأت شطرنج استان قزوین
شرکت پخش سراسری کایزما
مهندسی مشاور آراز تبریز
شرکت کراناب دانش گستر
این سمت
شرکت صنایع بتنی سالم کار قزوین
شرکت گسترش ارتباطات آپادانا
هلدینگ ساختمانی اوپال طرح
شرکت تولیدی شیمیایی آرا فرآیند
موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بینش و دانش
حوزه هنری استان قزوین
شرکت صنایع فلزی آذرین البرز
شرکت آمود پی پارس
شرکت آزمون سازه تدبیر
شرکت پارس آزمون زاگرس
موسسه آموزش عالی آزاد فناوری نوین
شرکت آرمان ارگ گیلان
شرکت نیک پنداران جهان اروند
شرکت سازه آزما افلاک
شرکت پیشرو آزما گستر لارستان
شرکت رابین
شرکت آی تی ام
شرکت رواق سازان جنوب
شرکت روان سنج بتن - خرم آباد
شرکت مهراز بتن آزما - خرم آباد
شرکت خاک آزمای کاوشگران - کرمانشاه
شرکت بتن کاسپین - زنجان / ابهر
شرکت سنجش بتن متین دقیق - قزوين
شرکت جوش بتن محک - قزوين
شرکت آزما پایندگان کومش - سمنان